Numer
Nazwa projektu
1
2
Park zabaw dla psów "PSIGAJ"

Koszt: 87 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

5
8
Uatrakcyjnienie kompleksu wypoczynkowego "Kajaki" dla mieszkańców Środy Śląskiej

Koszt: 83 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Wybudowanie dwóch altan o wymiarach 8m x 5m z utwardzonym podłożem i wyposażenie w ławki i stoły. Montaż 6 ławek od strony przedszkola do szkoły. Montaż koszy na śmieci przy każdej ławce. Oświetlenie fontann. Budowa dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych przystosowanych do wędkowania.

9
Budowa placu zabaw na ulicy Kopernika w Środzie Śląskiej

Koszt: 98 892,78 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zakup i montaż placu zabaw na ul. Kopernika

10
Młodzi na kółkach - Skatepark w Środzie Śląskiej

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Zaakceptowany merytorycznie

Zadanie polega na wykonaniu skateparku głównie dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska. Skatepark to miejsce, gdzie dzieci i młodzież będą mogły spędzić czas wolny i rozwijać swoje umiejętności psychomotoryczne.

×