1 Budowa parku kalistenicznego (Street Workout )

Rodzaj: W obszarze miejskim

Koszt: 67 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

2 Park zabaw dla psów "PSIGAJ"

Rodzaj: W obszarze miejskim

Koszt: 87 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

8 Uatrakcyjnienie kompleksu wypoczynkowego "Kajaki" dla mieszkańców Środy Śląskiej

Rodzaj: W obszarze miejskim

Koszt: 83 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Wybudowanie dwóch altan o wymiarach 8m x 5m z utwardzonym podłożem i wyposażenie w ławki i stoły. Montaż 6 ławek od strony przedszkola do szkoły. Montaż koszy na śmieci przy każdej ławce. Oświetlenie fontann. Budowa dwóch stanowisk dla osób niepełnosprawnych przystosowanych do wędkowania.

9 Budowa placu zabaw na ulicy Kopernika w Środzie Śląskiej

Rodzaj: W obszarze miejskim

Koszt: 98 892,78 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup i montaż placu zabaw na ul. Kopernika

10 Młodzi na kółkach - Skatepark w Środzie Śląskiej

Rodzaj: W obszarze miejskim

Koszt: 100 000 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zadanie polega na wykonaniu skateparku głównie dla dzieci i młodzieży z terenów miasta Środa Śląska. Skatepark to miejsce, gdzie dzieci i młodzież będą mogły spędzić czas wolny i rozwijać swoje umiejętności psychomotoryczne.

×